Vivenda

Dende a Oficina de Dereitos Sociais ofrecemos apoio á comunidade en cuestións fundamentais relacionadas co acceso a unha vivenda digna. Especializamonos en ofrecer asesoramento legal integral sobre temas de alugueiro, acceso a vivendas de protección oficial e todalas cuestións relacionadas coas necesidades habitacionais das persoas. Creemos firmemente no dereito de todas e todos a ter un fogar seguro e axeitado, e comprometémons a garantir que este dereito se respete e se protexa en todo momento.

A nosa equipa de profesionáis altamente capacitados está aquí para proporcionar orientación experta e solucións prácticas a quen enfronta desafíos no referenta á vivenda. Xa sexa que se trate de resolver disputas de alugueiro, entender os dereitos e responsabilidades do arrendatario ou da/o propietaria/o, ou navegar polo complexo proceso de acceder a vivendas de protección oficial, estamos aquí para ayudarche. Na nosa misión de promover o acceso equitativo á vivenda, ofrecemos os nosos servizos de asesoría xurídica sen compromiso, para que todalas persoas poidan obter a axuda legal que precisan para asegurar un fogar digno e estable.

Modelos de contrato

Los ficheros están en formato odt de LibreOffice para su edición bajo criterios de interoperabilidad; si no cuentas con la posibilidad de usar esta suite ofimática, puedes realizar su conversión desde algún conversor online. Por ejemplo: