O Proxecto

A Oficina de Dereitos Sociais TERRUM é un proxecto da Fundación Terrum, un espazo colectivo formado por persoas que proveñen de diferentes organizacións sociais, profesións liberais, xentes solidarias, cunha ampla bagaxe profesional e unha longa experiencia en tódolos ámbitos de traballo vencellados coa poboación máis desfavorecida e desprotexida: traballadoras e traballadores en situación de precariedade, persoas migrantes, mulleres patriarcalizadas, mocidade, persoas con diversidade funcional e neurodiversas, persoas que viven no medio rural, entroutras. Trátase dunha iniciativa colectiva de orientación profesional que busca dotar de formación, apoio, soporte emocional e xurídico-social a aquelas persoas que máis o precisan.


Dentro dos ámbitos de traballo da ODS, centrámonos nas seguintes áreas específicas:

  • Recursos Xurídicos. Achegamos aos nosos usuarios e usuarias información estratéxica sobre o funcionamento e as dinámicas fundamentáis de procedementos xurídicos: solicitude de xustiza gratuita, autodefensa, alegacións, etc.
  • Prestacións. Orientamos encol da solicitude e xestión de prestacións sociáis, pensións, subvencións, etc e o acceso a recursos públicos dispoñibleis pra quen enfrenta situacións socioeconómicas desfavorableis.
  • Consumo. Informamos sobre os dereitos dos consumidores e consumidoras, ofrecendo asesoramento pra resolver problemas relacionados con produtos ou servizos e garantindo un consumo xusto e seguro.
  • Vivenda. Brindamos apoio en temas de aluger, acceso a vivendas de protección oficial e asesoría en cuestións relacionadas coa necesidades habitacionáis das persoas, asegurando o dereito a unha vivenda digna.
  • Represión estatal. Ofrecemos asesoramento e apoio xurídico en situacións de represión estatal: multas, detencións e casos de presunto abuso institucional, pra garantir o respeito dos dereitos fundamentáis das persoas.
  • Administración electrónica. Guiamos no manexo da identidade dixital e nos procesos de administración electrónica, facilitando a participación cidadá e paisana e o acceso a servizos administrativos en liña.

Presentación

A ODS é unha iniciativa que parte da equipa multidisciplinar de TERRUM SOCIAL da Fundación TERRUM con formación no eido das ciencias sociais (educación, dereito, psicoloxía, filosofía..) e das novas tecnoloxías.

Logo Terrum
Logo da Fundación TERRUM
Zero á esquerda cadrado e negro
Logo da ODS

Os nosos servizos

  • Asesoría
  • Formación
  • Producción de material didáctico
  • Atención persoal (presencial e telefónica).

Intervención social para o fortalecemento colectivo