Consumo

Dende enlaces e documentos ate lexislación pertinente e consellos prácticos, a Oficiña de Dereitos Sociais procura empoderar a consumidores e consumidoras pra que tomen decisións informadas e fomenten un consumo xusto e seguro. Co foco na educación e a defensa de dereitos, a Fundación Terrum comprométese a proporcionar atraverso da ODS recursos confiableis e accesibleis pra todos os individuos na procura de orientación en temas de consumo.